Ponúkame Vám

Pre technické zabezpečenie svojich zmluvných úloh využíva V.I.P. Security, s.r.o. elektronické signalizačné systémy najvyššej kvality. Ponúka široký sortiment výrobkov od najjednoduchších až po najnáročnejšie. Firma V.I.P. Security, s.r.o. je všestranne poistená za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou, ktoré by mohli vzniknúť klientom v súvislosti s jej činnosťou. Firma zásadne pracuje s platnými právnymi normami. Zamestnanci V.I.P. Security, s.r.o. sú počas výkonu služby vystrojení uniformou s viditeľným označením firmy. Vo výzbroji sú prostriedky spĺňajúce vysokú úroveň ochrany ( slzotvorný plyn, tonfa, el. obušok a pod. )

Ponúkané služby V.I.P. security:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
 • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo miesta
 • vypracovanie plánu ochrany

Výhody spolupráce s V.I.P. security:

 • všetky služby od jednej firmy s možnosťou ďaľšieho rozvoja
 • ceny sú kalkulované tak, aby boli prijateľné pre širokú verejnosť
 • za primerané ceny poskytujeme služby zrovnateľné v celej SR
 • dôkladná znalosť trhu i prostredia
 • poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
 • komplexný bezpečnostný servis
 • kvalita a diskrétnosť


HOTLINE


+421 915 343 155
ADRESA

V.I.P. Security, s.r.o.

Gustáva Švéniho 2794/8B,
971 01 Prievidza,
Slovak Republic


info@vipsecurity.sk

sunal@vipsecurity.sk

misovic@vipsecurity.sk

englisch@vipsecurity.sk

KONTAKT

Mobil

+421 918 055 234
+421 915 898 684
+421 910 989 684


 

Juraj Šuňal: majiteľ spoločnosti

Marcel Mišovic: výkonný riaditeľ

Mgr. Silvia Englischová: konateľ spoločnosti