Všetko o nás

V.I.P. security, s.r.o. je dynamická a rozvíjajúca sa súkromná bezpečnostná služba, vedená kolektívom, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnostných a strážnych služieb. Svoju činnosť vykonáva na základe zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ). Vznik V.I.P. security, s.r.o. bol podmienený želaním jej zakladateľov vytvoriť súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá by spĺňala požiadavky súčasnej doby a štandardy bezpečnostných a strážnych služieb v rámci Európy a zároveň poskytovala služby na profesionálnej úrovni v súlade s platnou legislatívou.

Už názov firmy napovedá, že služby poskytujeme na najvyššej úrovni a preto hlavným cieľom V.I.P. security, s.r.o. je spokojnosť zákazníka so službami ktoré poskytujeme, čomu je podmienený precízny výber zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti a vykonávajú svoje pracovné povinnosti s vysokým nasadením.

Disponujeme tímom skúsených pracovníkov v oblasti bezpečnostných ochranných služieb, schopných reálne posúdiť bezpečnostné riziká a na základe požiadaviek zákazníka, výrobného programu, organizačného členenia a úrovne súčasného systému ochrany navrhnúť a zabezpečiť ochranu Vášho majetku. Služby zabezpečujeme osobami bezúhonnými, v produktívnom veku, fyzicky zdatnými a hlavne odborne spôsobilými pre výkon tejto služby.

Úzko spolupracujeme s firmou SPIN, ktorá sa zaoberá bezpečnostnými systémami.

Svoje služby poskytujeme na území celého Slovenska, úzko spolupracujeme s inými bezpečnostnými službami, či už ide o zabezpečovanie a sledovanie objektov, zabezpečovanie akcií a kultúrnych podujatí alebo dovzdelávanie a výcvik našich zamestnancov.

Každý náš zákazník má rozdielne potreby a požiadavky podľa povahy svojej činnosti a systému, ktorý má zabehnutý. Preto k zákazníkom pristupujeme individuálne a každú nadchádzajúcu spoluprácu pripravujeme dôsledne po osobných konzultáciach s daným zákazníkom.

Zásady našej spoločnosti:
  1. Dôvera a spokojnosť zákazníka sú našou prioritou a tiež hlavným aktívom V.I.P. security a preto pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne a venujeme mu osobitnú pozornosť. Je pre nás prvoradé dodržiavať dohodnuté podmienky vzájomnej spolupráce.
  2. Spoľahlivosť je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania našich služieb, preto V.I.P. security vykonáva svoje bezpečnostné služby vždy v súlade s platnou legislatívou.
  3. Profesionalita vo vzťahu so zákazníkom je pre V.I.P. security nevyhnutnosťou, či už pri samotnom poskytovaní bezpečnostným služieb alebo pri príprave potrebnej dokumentácie.
  4. Bez efektívnosti poskytovania služieb by existencia súkromnej bezpečnostnej služby nebola možná a preto je súčasťou plánovania každej akcie, zásahu alebo kultúrneho a spoločenského podujatia, ktoré V.I.P. security zabezpečuje pre svojich zákazníkov.
  5. Zodpovednosť je pri vykonávaní bezpečnostných a strážnych služieb nevyhnutnosťou a pre V.I.P. security je začiatočným i konečným bodom každého aspektu spolupráce so zákazníkom.

HOTLINE


+421 915 343 155
ADRESA

V.I.P. Security, s.r.o.

Gustáva Švéniho 2794/8B,
971 01 Prievidza,
Slovak Republic


info@vipsecurity.sk

sunal@vipsecurity.sk

misovic@vipsecurity.sk

englisch@vipsecurity.sk

KONTAKT

Mobil

+421 918 055 234
+421 915 898 684
+421 910 989 684


 

Juraj Šuňal: majiteľ spoločnosti

Marcel Mišovic: výkonný riaditeľ

Mgr. Silvia Englischová: konateľ spoločnosti